2016-09-15 12:10:53

Bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 75 roku życia

Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcześniej w dniu w którym pacjent ukończył 75 lat.