2017-07-17 12:36:30

Centrum Dializa - intensywnie przygotowuje się do nowych wymagań Ministerstwa Zdrowia

W odniesieniu do ostatnich informacji prasowych, dotyczących nowelizacji ustawy z dnia 27 marca 2017 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zostanie utworzony system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieć szpitali. Centrum Dializa jest świadoma tego, że każda reforma wiąże się z niepokojem, jednakże prosimy o zachowanie spokoju.
 
W imieniu Spółki informujemy, iż obecnie nasze szpitale, tak jak i wszystkie placówki działające w systemie publicznej służby zdrowia, intensywnie przygotowują się do nowych wymagań Ministerstwa Zdrowia, określonych w/w ustawie na mocy której zostanie utworzona tzw. sieć szpitali - stajając się zminimalizować negatywne skutki umowy. Przede wszystkim, mamy na uwadze dobro naszych pacjentów i konieczność zabezpieczenia świadczeń medycznych, dlatego zostaną wprowadzone nowe rozwiązania, które poprawiają dostęp pacjentom do leczenia specjalistycznego w szpitalu.
 
Centrum Dializa Sp. z o.o pragnie zapewnić, iż zaden pacjent w stanie wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej nie zostanie jej pozbawiony.