ODDZIAŁY


Do zadań oddziałów Szpitala należy w szczególności:
- zapewnienie pacjentom całodobowej opieki stacjonarnej,
- rozpoznawanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia (prowadzenie działalności diagnostycznej i  leczniczej w ramach posiadanych specjalności),
- prowadzenie rehabilitacji osób objętych leczeniem,
- wykonywanie badań diagnostycznych,
- udzielanie świadczeń konsultacyjnych,
- szkolenie i doskonalenie personelu medycznego,
- prowadzenie działalności nakowo - badawczej,
- stała współpraca z klinikami i oddziałami terenowymi towarzystw naukowych w zakresie organizacji i udziału w posiedzeniach i zjazdach naukowych, konsultowaniu i przekazywaniu do leczenia w przypadkach trudnych

 

Izba Przyjęć Szpitalna

Adres: 78-200 Białogard, ul. Szpitalna 7
Telefon: (94) 312 02 10

CO PACJENT POWINIEN MIEĆ:
- skierowanie do szpitala
- dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny (prawo jazdy, paszport)
- kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (jeśli jest ubezpieczony poza Polską)
- dokumentację medyczną (wypisy ze szpitala, karty pobytu w Izbie Przyjęć/SOR)
- odzież do przebrania oraz przybory toaletowe (w razie przyjęcia w Oddział)
- nr kontaktowy do osób bliskich

 

Oddział Chirurgiczny

Adres: 78-200 Białogard, ul. Szpitalna 7
Telefony:
- Ordynator: (94) 312 0244
- Lekarze: (94) 312 0213
- Pielęgniarka oddziałowa: (94) 312 0245
- Pielęgniarki: (94) 312 0212, (94) 312 0214
- Sekretarka medyczna: (94) 312 0203

 
CO PACJENT POWINIEN/ MOŻE ZE SOBĄ ZABRAĆ?
- bieliznę osobistą
- przybory toaletowe
- kapcie
- sztućce
- kubek


Oddział Noworodkowy
Adres: 78-200 Białogard, ul. Szpitalna 7

Telefony:
- Ordynator: (94) 312 0290
- Lekarz: (94) 312 0208
- Pielęgniarki: (94) 3120209

CO PACJENT POWINIEN/ MOŻE ZE SOBĄ ZABRAĆ?
- pakiet bielizny (na okres pobytu): kocyk, koszulka, kaftanik
- pieluchy, pampersy

 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Adres: 78-200 Białogard, ul. Chopina 29 (I piętro)

PRZYJMOWANIE SKIEROWAŃ
1) Osobiście w godz. 10:00 - 12:00 pokój nr 102
2) Pocztą elektroniczną lub faksem:
- email: sek-ogolnoustrojowy@szpitalwbialogardzie.pl
- faks 94 311 37 24
3) Pocztą tradycyjną:

INFORMACJA TELEFONICZNA
Sekretariat
tel.: + 48 (94) 311 37 32
w godzinach 08:00 - 10:00

CO PACJENT POWINIEN / MOŻE ZE SOBĄ ZABRAĆ?
- bieliznę osobistą i na zmianę
- przybory toaletowe
- kapcie
- piżamę
- dres, odzież sportową, obuwie sportowe stabilizujące stopę (trampki lub tenisówki)
- używany sprzęt ortopedyczny (kule, czwórnóg, wózek, szyny, łuski)
- kserokopie dokumentacji dotyczącej wszystkich chorób
- zdjęcia rtg (zwłaszcza pacjenci po leczeniu operacyjnym muszą mieć zdjęcia przed zabiegiem, po zabiegu i kontrolne)
- informację o używanych systematycznie lekach, ewentualnych lekach specjalistycznych stosowanych z powodu schorzeń współistniejących

Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia) potwierdzająca rozpoznanie i uzasadniająca skierowanie.
Na skierowaniu prosimy dopisać numer kontaktowy do pacjenta.
 


Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Adres: 78-200 Białogard, ul. Chopina 29 (II piętro)

PRZYJMOWANIE SKIEROWAŃ
1) Osobiście w godz. 10:00 - 12:00 pokój nr 261a
2) Pocztą elektroniczną lub faksem:
- email: orn@szpitalbialogard.pl
- faks 94 311 37 97
3) Pocztą tradycyjną:

INFORMACJA TELEFONICZNA
- Sekretariat: (94) 3113779   8:00-10:00
- Pielęgniarki: (94) 3113775, (94) 3113756, (94) 3113765
- Logopedzi: (94) 3113762
- FAX (94) 3113797

CO PACJENT POWINIEN / MOŻE ZE SOBĄ ZABRAĆ?
- bieliznę osobistą
- przybory toaletowe
- kapcie
- piżamę
- dres, odzież sportową, obuwie sportowe (trampki lub tenisówki)
- używany sprzęt ortopedyczny (kule, czwórnóg, wózek, szyny, łuski)
- kserokopie kart informacyjnych z ostatnich pobytów szpitalnych oraz posiadaną dokumentację radiologiczną (zdjęcia, rezonans magnetyczny)
 


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Adres: 78-200 Białogard, ul. Szpitalna 7

Telefony:
- Ordynator, lekarze: (94) 312 0287
- Pielęgniarki: (94) 312 0250 lub 269
- Sekretarka medyczna: (94) 312 0221
 
CO PACJENT POWINIEN/ MOŻE ZE SOBĄ ZABRAĆ?
KOBIETY:
- mydło w płynie
- szampon do włosów
- balsam do ciała
- pasta i szczoteczka do zębów
- szczotka lub grzebień do włosów
- płyn do płukania jamy ustnej
- dezodorant
 
MĘŻCZYŹNI:

- mydło w płynie
- szampon do włosów
- balsam do ciała
- krem lub pianka do golenia
- maszynki do golenia
- pasta i szczoteczka do zębów
- grzebień do włosów
- płyn do płukania jamy ustnej
- dezodorant


Oddział Psychosomatyczny
Adres: 78-200 Białogard, ul. Chopina 29

Telefon:
lekarze - (94) 311 3768
pielęgniarki, sanitariusze - (94) 311 3786
 
CO PACJENT POWINIEN/ MOŻE ZE SOBĄ ZABRAĆ?
- bieliznę osobistą
- przybory toaletowe
- kapcie
- ubranie dzienne

 
Oddział Wewnętrzny
Adres: 78-200 Białogard, ul. Szpitalna 7

Telefony:
- Ordynator, lekarze: (94) 312 0221
- Pielęgniarki: (94) 312 0252
- Sekretarka medyczna: (94) 312 0221
 
CO PACJENT POWINIEN/ MOŻE ZE SOBĄ ZABRAĆ?
- bieliznę osobistą
- przybory toaletowe
- kapcie
- kubek
- telefon komórkowy, radio


Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Adres: 78-200 Białogard, ul. Szpitalna 7

Telefony:
- Ordynator, lekarze: (94) 312 0292
- Położne: (94) 312 0285
- Sekretarka medyczna: (94) 312 0292
 
CO PACJENT POWINIEN/ MOŻE ZE SOBĄ ZABRAĆ?
- bieliznę osobistą
- przybory toaletowe
- kapcie
- karty informacyjne z przebiegu leczenia chorób i wykonywanych zabiegów operacyjnych
- sztućce
- kubek
- telefon komórkowy
- wodę mineralną niegazowaną (bezsmakową)
- podpaski higieniczne

 
Oddział Dziecięcy
Adres: 78-200 Białogard, ul. Szpitalna 7A

Telefony:
- Ordynator: (94) 312 0290
- Lekarz: (94) 312 0290
- Pielęgniarki: (94) 312 0281
- Sekretarka medyczna: (94) 3120290 lub 312 0272