Centrum Dializa Sp. z o.o.
Szpital w Łasku
ul. Warszawska 62A, 98-100 Łask
 

tel. 43 675 21 92, fax 43 676 11 99
sekretariat@szpitalwlasku.pl

Dział Organizacji i Nadzoru Świadczeń:
Monika Szmytka - kierownik działu - mszmytka@szpitalwlasku.pl
Aldona Zborowska - azborowska@szpitalwlasku.pl
Tel. wew. 483

Dział Administracyjno – Gospodarczy + Sekcja Techniczna + Kasa:
Łukasz Malinowski - koordynator działu technicznego - techniczny@szpitalwlasku.pl
Ilona Pach - DAG - ipach@szpitalwlasku.pl
Tel. wew. 480
 
Kadry i Płace:
kadry@szpitalwlasku.pl
place@szpitalwlasku.pl
Tel. wew. 481
 
Informatyk:
Krzysztof Kaźmierczak - informatyk@szpitalwlasku.pl
Tel. wew. 456
 
Obrona cywilna
Mirosław Gawlikowski - mg@szpitalwlasku.pl
 
Izba Przyjęć:
Izba: 43 675 55 55 w. 232
Rejestracja: wew. 339
Pielęgniarki: wew.351
Izba Ogólna: wew.233
Izba Dzieci: wew.452
 
Nocna i świąteczna pomoc:
43 675 55 55 wew.365,
43 677 36 35,
tel. kom. 576 579 308
tel. kom. 576 579 309
tel. kom. 576 579 310
tel. kom. 576 579 311
 
Przychodnia Specjalistyczna:
Rejestracja: 43 676 10 11, 43 675 55 55 wew. 501
wew. 387
 
Dokumentacja medyczna:
Wew.252

OIOM:
Pielęgniarki: wew.249
Lekarze: wew.253
 
Laboratorium:
Serologia: wew.367
Pozostałe:wew.370
laboratorium@szpitalwlasku.pl
 
Apteka:
Wew:214
 
Chirurgia Ogólna i Szczękowa:
Pielęgniarki: wew.304
Lekarze: wew.302
 
Neurologia/Udarowy:
Pielęgniarki: wew.363
Lekarze: wew.349
 
Oddział Internistyczny:
Pielęgniarki: wew.277
Lekarze: wew.390
 
Oddział Kardiologii:
Pielęgniarki: wew.295
Lekarze: wew.291
Ordynator: wew.290
 
Oddział Pediatryczny:
Pielęgniarki: wew.381
Lekarze:wew.374
 
Blok Operacyjny:
Pielęgniarki:wew.208
Lekarz: wew.305
email: blok.oper@szpitalwlasku.pl
 
Oddział Neonatologii (noworodki)
Pielęgniarki: wew.524
Lekarze: wew.522
 
Pracownia EKG:
Wew.343
 
Pracownia EEG:
Wew.454
 
Poradnia „K”:
Wew.218
 
Patomorfologia:
Wew.259
 
Pracownia Endoskopowa:
Wew.465
 
Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG):
Technicy: wew.396
Rejestracja: wew.282
 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny:
ginekologia@szpitalwlasku.pl
Lekarz Ginekolog: wew.345
Pielęgniarki: wew.341
Blok Porodowy: wew.353
 
Oddział Rehabilitacji:
Pielęgniarki: wew.386
Lekarze: wew.288
Zakład Rehabilitacji: wew.203
 
Oddział Chirurgii dla Dzieci:
Pielęgniarki: wew.273
Lekarze: wew.272
 
Pracownia Tomografi Komputerowej
Wew. 251
 
Poradnia Chirurgii Szczękowo Twarzowej:
Wew.398

Poradnia Przeciw Gruźlicza:
Wew. 471

Warsztat / Tlenownia:
Wew.281

Kuchnia:
Wew.258

Prosektorium:
Wew.244

Sterylizacja:
Wew.318

Urologia:
Pielęgniarki: wew.357
Oddziałowa: wew. 360
Lekarze: wew.239
Ordynator: wew.392
Poradnia: wew.549
Korytarz: wew. 577