Do zadań oddziałów Szpitala należy w szczególności:- zapewnienie pacjentom całodobowej opieki stacjonarnej,
- rozpoznawanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia (prowadzenie działalności diagnostycznej i leczniczej w ramach posiadanych specjalności),
- prowadzenie rehabilitacji osób objętych leczeniem,
- wykonywanie badań diagnostycznych,
- udzielanie świadczeń konsultacyjnych,
- szkolenie i doskonalenie personelu medycznego,
- prowadzenie działalności nakowo - badawczej,
- stała współpraca z klinikami i oddziałami terenowymi towarzystw naukowych w zakresie organizacji i udziału w posiedzeniach i zjazdach naukowych, konsultowaniu i przekazywaniu do leczenia w przypadkach trudnych


ODDZIAŁY

IZBA PRZYJĘĆ
Izba Przyjęć znajduje się na parterze w budynku głównym szpitala. Udzielamy pomocy medycznej w zakresie wstępnej diagnostyki i konsultacji lekarskich
Przyjmujemy pacjentów:
- w trybie nagłym, tj. pacjentów przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego lub pacjentów zgłaszających się w stanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub w stanie zagrożenia życia;
- w trybie planowym, tj. pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania lekarskiego;
W ramach wstępnej diagnostyki, w zależności od wskazania transportujemy pacjentów na badania RTG, USG, CT,
a na izbie przyjęć wykonujemy:
- iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne;
- pobieranie krwi do badań laboratoryjnych;
- cewnikowanie pęcherza moczowego;
- EKG, pomiar ciśnienia, temperatury;
- sondę żołądkową, płukanie żołądka;
- pomiar poziomu cukru gleukometrem oraz inne czynności, umożliwiające trafną diagnozę lekarską.

ODDZIAŁ NEUROLOGII
Ordynator: lek. med. Lidia Szurgot
Oddziałowa: Anna Szymańska
 
Kontakt:
Pielęgniarki: wew.363
Lekarze: wew.349
 
Oddział Neurologii zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów:
- ze schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, a więc pacjentów z bólami i zawrotami głowy;
- z chorobami demielinizacyjnymi- stwardnienie rozsiane;
- z chorobami pozapiramidowymi- zespół i choroba Parkinsona, choroba Huntingtona;
- z chorobami mięśni miastenia;
- z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz padaczkami.

ODDZIAŁ UDAROWY
Kierownik: lek. med. Lidia Szurgot
Oddziałowa: Anna Szymańska
 Kontakt:
Pielęgniarki: wew.363
Lekarze: wew.349

Oddział Udarowy zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z udarem mózgu.

ODDZIAŁ CHIRURGII DLA DZIECI
Kontakt:
Pielęgniarki: wew. 273
Lekarze: wew. 272
 
Oddział chirurgiczny dla dzieci w szpitalu w Łasku istnieje od 1976 roku. Znajduje się na I piętrze w głównym budynku szpitala.
 
Do podstawowych zadań oddziału należy leczenie dzieci chirurgicznych w zakresie:
- małej chirurgii;
- chirurgii podstawowej (przepukliny, wodniaki jąder, niezstąpienie jąder, stulejki, zapalenie wyrostka robaczkowego i inne ostre choroby przewodu pokarmowego);
- złamań kości długich, zwłaszcza kończyn górnych ( nastawienia nieoperacyjne) ;
- leczenie oparzeń z przeszczepami skóry włącznie, u dzieci nie wymagających pobytu w oddziale intensywnej opieki medycznej.
 
Hospitalizujemy rocznie około 1200 dzieci i wykonujemy około 340 operacji. Fachowy personel oddziału stanowią lekarze specjaliści chirurgii dziecięcej, pracujący w zawodzie minimum 30 lat oraz wykwalifikowane pielęgniarki pracujące z dziećmi.
 
Wykonujemy zabiegi tzw. „ jednego dnia”, a pobyt dziecka w szpitalu do planowanej operacji nie przekracza 3 dni. Dysponujemy łóżkami dla rodziców i opiekunów dzieci przebywających na oddziale.
 
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Kierownik: lek. med. Jacek Kogucki
Oddziałowa: Urszula Bodnar
Kontakt:
Pielęgniarki: wew.277
Lekarze: wew.390
 
Oferta Oddziału Wewnętrznego skierowana jest do Pacjentów z problemami diagnostyczno-leczniczymi w zakresie typowym dla interny ogólnej, wymagającymi leczenia szpitalnego.
Typowymi przykładami chorób leczonych na oddziale są: choroby oskrzeli i płuc, choroby wątroby i jamy brzusznej, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby nerek.
Wszystkie hospitalizacje i procedury medyczne odbywają się w ramach umowy kontraktowej z Narodowym Funduszem Zdrowia i są dla pacjentów ubezpieczonych całkowicie bezpłatne.
Wszyscy lekarze pracujący na oddziale posiadają pełną specjalizację z Chorób Wewnętrznych i wieloletnią praktykę szpitalną.

ODDZIAŁ KARDIOLOGII
Kierownik: dr n. med. Ewa Ślusarczyk
Oddziałowa: Małgorzata Lipowska
Kontakt:
Pielęgniarki: wew.295
Lekarze: wew.291
Kierownik: wew.290

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Kierownik: dr n. med. Krzysztof Ulbrich
Oddziałowa: Danuta Dobroszek
Kontakt:
Pielęgniarki: wew.249
Lekarze: wew.253

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY
Kontakt:
Lekarz Ginekolog: wew.345
Pielęgniarki: wew.341
Blok Porodowy: wew.353

Zaprasza Szanowne Panie z problemami ginekologicznymi oraz przyszłe mamy do korzystania z usług medycznych w naszym Oddziale.
Zapewniamy miłą i fachową opiekę połączoną z profesjonalną poradą.
Przyszłe mamy mogą zwiedzić oddział z osobą towarzyszącą, skorzystać z porodów rodzinnych oraz zapisów KTG.

ODDZIAŁ PEDIATRII
Kontakt:
Pielęgniarki: wew.381
Lekarze:wew.374
Piętro IV
 
Oddział Pediatryczny w Łasku hospitalizuje dzieci w wieku od miesiąca do 18 roku życia.
Prowadzimy leczenie i diagnostykę dzieci z chorobami:
- układu oddechowego w tym związanymi z astmą i alergią
- układu pokarmowego w tym diagnostyka bólów brzucha, zaburzeń łaknienia
- układu moczowego w tym odmiedniczkowe zapalenia nerek
- układu ruchu i dolegliwości z tym związanych
- węzłów chłonnych
- innych schorzeń dotykających dzieci wymagających leczenia szpitalnego
     
Pomagamy dzieciom zarówno z gminy Łask jak również każdemu pacjentowi wymagającemu hospitalizacji.
 
Zapraszamy do współpracy również lekarzy rodzinnych.
 
ODDZIAŁ REHABILITACJI
Kierownik: lek. med. Elżbieta Walczak
Oddziałowa: Elżbieta Biegańska
Kontakt:
Pielęgniarki: wew.386
Lekarze: wew.288
Zakład Rehabilitacji: wew.203
Piętro IV

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWEJ I LARYNGOLOGII
Kierownik: lek. med. Włodzimierz Zaremba - specjalista chir. szczękowo - twarzowej
Oddziałowa: Jolanta Bodziacka
Kontakt:
Pielęgniarki: wew.304
Lekarze: wew.302
Piętro V
 
SPECJALIZACJA CHIRURGIA SZCZĘKOWO - TWARZOWA
leczenie schorzenia:
- nowotwory złośliwe jamy ustnej, skóry twarzy i wargi,
- choroby małżowiny usznej
- choroby gruczołów ślinowych jamy ustnej i szczęki
- stany zapalne zębopochodne
diagnostyka i leczenie złamań w obrębie twarzoczaszki


ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Kontakt:
tel. 43 675 5555
wew. 306
Ordynator Oddziału
wew. 222
sekretariat
wew. 302
pokój lekarski
wew. 304
pielęgniarka oddziałowa
wew. 304
dyżurka pielęgniarek

Oddział Chirurgiczny dysponuje łóżkami stacjonarnymi na salach 2, 3 i 4 osobowych  w tym  łóżkami intensywnego nadzoru.
Świadczy usługi medyczne na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
z zapewnieniem pełnej diagnostyki i zabiegów, oraz wysoko specjalistycznej opieki pielęgniarko-lekarskiej, a także jednoosobowych pokoi z węzłem sanitarnym.

W ramach oddziału wykonywane są zabiegi:
- z zakresu jamy brzusznej dotyczące:
wątroby i dróg żółciowych
żołądka
trzustki
jelita cienkiego
jelita grubego
odbytu i odbytnicy
przepuklin
żylaków kończyn dolnych
W oddziale  leczone są operacyjnie schorzenia o charakterze zapalnym i nowotworowym metodami klasycznymi i laparoskopowymi. Prowadzone jest także leczenie zachowawcze schorzeń jak: ostre zapalenie trzustki, krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Oferujemy naszym pacjentom kompleksową pomoc oraz specjalistyczną rehabilitację a po zakończeniu leczenia dalszą opiekę w przyszpitalnej poradni.

ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ
Do zadań Oddziału Dziennego Rehabilitacji należy prowadzenie rehabilitacji pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medyczego.
Kontakt:
Pielęgniarki: wew.386
Lekarze: wew.288
Zakład Rehabilitacji: wew.203