PORADNIE

Rejestracja Przychodni Specjalistycznej

Przypominamy, przy rejestracji pacjent jest zobowiązany przedstawić:
- dowód osobisty

- skierowanie do poradni specjalistycznej.
Zgłoszenia przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00

Telefoniczne zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów:
tel:(43) 676 10 11
tel:(43) 675 55 55 wew. 501

Poradnie specjalistyczne wchodzące w skład Przychodni Specjalistycznej są czynne
w ustalonych dniach i godzinach.
Do zadań Przychodni należy w szczególności:
1. Udzielanie indywidualnych świadczeń profilaktycznych uzupełniających świadczenia POZ
2. Udzielanie indywidualnych świadczeń konsultacyjnych na zlecenie lekarzy POZ oraz innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.
3. Leczenie specjalistyczne poszpitalne
4. Wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.
5. Kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą.
6. Orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie.
 
PORADNIE

tel:43 676 10 11 lub 43 675 55 55 wew. 501
Rehabilitacyjna
Diabetologiczna
Endokrynologiczna
Kardiologiczna
Leczenia Bólu
Neonatologiczna
Neurochirurgiczna
Neurologiczna
Neurologii Dziecięcej
Okulistyczna
Onkologiczna
Otolaryngologiczna z pracownią audiometrii
Gabinet Lekarza POZ
Chirurgii Ogólnej
Proktologiczna
Chirurgii Dziecięcej
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  – tel. 43 675 55 55 wew. 398
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Gruźlicy i Chorób Płuc z pracownią spirometrii – tel. 43 675 55 55 wew. 471
Poradnia "K" Łask – tel. 43 675 55 55 wew. 218
Poradnia "K" Dobroń – tel 43 677 26 92
Poradnia nefrologiczna
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych
Poradnia Urologiczna