CENTRUM DIALIZA SP. Z O.O.
SZPITAL W OPATOWIE
Adres:
ul. Szpitalna 4
27-500 Opatów, Polska


DYREKCJA
Dyrektor: mgr Aleksandra Drobiec
Dyrektor ds Medycznych: dr n. med Izabela Jaraczewska

SEKRETARIAT
Anna Błażajewska
tel: (15) 867 04 27
fax: (15) 834-44-19
e-mail: sekretariat@szpitalwopatowie.pl

PIELĘGNIARKA NACZELNA
Alina Dudek

Izba Przyjęć - (15) 867-04-01
Centrala - (15) 867-04-00

ADMINISTRACJA
Statystyka. Pracownia Informatyki.
Kierownik: mgr inż. Robert Sitek
Tel: 15 86 70 442
Małgorzata Piątek
Tel: 15 86 70 441
Kserokopie dokumentacji medycznej wydane są osobom upoważnionym po złożeniu pisemnego wniosku w terminie 14-tu dni.

Kadry
Tel: 15 86 70 427
Ewa Cybula

Płace
Tel: 15 86 70 426
Anna Zięba

Dział Administracyjno-Techniczny
Kierownik: Zbigniew „Jacek” Tkaczyk
Zespół działu administracyjno-technicznego sprawuje nadzór nad eksploatacją budynku, zaopatrzeniem w gazy medyczne, obsługą kotłowni i urządzeń elektrycznych. Wykonuje niezbędne naprawy.