PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja ogólna

Tel: 15 86 70 450

godz. 07:00-15:00 pn-pt

Koordynator: mgr Edyta Bugała

Poradnie Specjalistyczne zapewniają ciągłość leczenia poszpitalnego oraz profilaktykę i leczenie chorób przewlekłych. Rejestracja do Poradni odbywa się w trybie kolejek elektronicznych.

Lekarz dysponuje możliwością skrócenia terminu oczekiwania do 14 dni, jeśli uzna, że  stan pacjenta  tego wymaga. Przypadki ostre załatwiane są w Izbie Przyjęć.     

 

Poradnia Alergologiczna

Tel:  (15) 867-04-50 (rejestracja ogólna)

Lekarz: dr Dorota Walas-Słapek - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista alergolog.

W Poradni wykonujemy spirometrię, testy alergologiczne oraz prowadzimy programy odczulania pacjentów dorosłych i dzieci. 

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Tel: 15 86 70 451

Pielęgniarka: Jolanta Stańczak

Lekarze:

dr Stanisław Zioło-specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista organizacji ochrony zdrowia

dr Marian Komendacki- specjalista chirurgii ogólnej

dr  Tomasz Tkocz- specjalista Ist chirurgii ogólnej

dr n.med Izabela Jaraczewska- specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej

W Poradni prowadzimy opiekę ambulatoryjną pacjentów szpitalnych oraz diagnostykę i leczenie schorzeń chirurgicznych. Posiadamy 2 sale opatrunkowe z możliwością wykonywania drobnychzabiegów chirurgicznych w znieczuleniu miejscowym.  

 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Tel: 15 86 70 451

Lekarz: dr Stanisław Zioło - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista organizacji ochrony zdrowia

Doświadczony chirurg onkolog specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu nowotworów skóry, tkanek miękkich, gruczołu piersiowego i narządów trzewnych. Korzystne efekty estetyczne osiągane dzięki stosowaniu technik chirurgii plastycznej oraz przestrzeganie standardów czystości onkologicznej sprawiają, że Poradnia cieszy się dużym zainteresowaniem. 

 

Poradnia Laryngologiczna

Tel: 15 86 70 450 (rejestracja ogólna)

Lekarz: dr Jan Dąbal - specjalista otolaryngologii

Poradnia Laryngologiczna wykonuje specjalistyczne badania słuchu współpracując z dystrybutorami aparatów słuchowych.

 

Poradnia Chorób Naczyń

Tel: 15 86 70 451

Pielęgniarka: Jolanta Stańczak

Lekarz: dr n.med Izabela Jaraczewska - specjalista chorób naczyń, specjalizacja Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Master w Technikach Endowaskularnych

Poradnia Chorób Naczyń zajmuje się profilaktykę i leczeniem schorzeń naczyń tętniczych, żylnych i limfatycznych.

 

Poradnia Dermatologiczna

Tel: 15 86 70 450 (rejestracja ogólna)

Lekarz: dr Artur Wrona - specjalista dermatologii i wenerologii

Poradnia Dermatologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób skóry, przydatków skórnych (włosów, paznokci) oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Choroby skóry ze względu na swoją przewlekłość z okresami zaostrzeń i ustępowania wymagają regularnego kontaktu z lekarzem dermatologiem. Nasza Poradnia przyjmuje pacjentów 3 razy w tygodniu.

W Poradni oferujemy usuwanie zmian skórnych metodą krioterapii przy użyciu ciekłego azotu.   

 

Poradnia Diabetologiczna

Tel: 15 86 70 450 (rejestracja ogólna)

Lekarz: dr Beata Starzewska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii

Poradnia Diabetologiczna prowadzi profilaktykę, diagnostykę i leczenie cukrzycy. Kierująca Poradnią dr Starzewska, wieloletni Konsultant Wojewódzki ds. Diabetologii, gwarantuje najwyższy standard leczenia. Pacjenci są każdorazowo poddawani ocenie stopnia odżywienia, mają wykonywane badanie EKG i pomiar glikemii, a w razie konieczności także poziomu hemoglobiny glikozylowanej. Pełna oferta świadczeń ambulatoryjnych w pozostałych poradniach szpitala umożliwia chorym kompleksowe leczenie powikłań cukrzycy.

Poradnia Geriatryczna

Tel: 15 86 70 450 (rejestracja ogólna)

Lekarz: dr Romana Jaworska - specjalista medycyny rodzinnej, specjalista geriatrii

Oferuje współczesne podejście do problemów zdrowotnych związanych z naturalnymi procesami starzenia się organizmu. W Polsce wciąż mniej popularny rodzaj świadczeń medycznych, na Zachodzie standard i integralna część higieny zdrowotnej. Poradnia zaprasza pacjentów po 65 r. życia. Opieka w Poradni pozwala wydłużyć okres sprawności intelektualnej i fizycznej organizmu.

 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Tel: 15 86 70 452

Pielęgniarka: Anna Bernat

Lekarze:

dr Ireneusz Kargulewicz - specjalista ginekologii i położnictwa 

dr Ryszard Stankiewicz - specjalista ginekologii i położnictwa

dr Małgorzata Wilk-Mądzik - specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista endokrynologii

Profil poradni: prowadzenie ciąży, pełny zakres profilaktyki i diagnostyki ginekologicznej, cytologia, badania mikrobiologiczne i immunologiczne.

Profilaktyka raka szyjki macicy.

 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Tel: 15 86 70 453

Pielęgniarka: Barbara Smarc

Lekarz: dr Zbigniew Zięba - specjalista I st. chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc działa od 1963r, pod kierownictwem dr Zięby od 1984r. Jest jedyną tego typu poradnią w rejonie. Doświadczenie i konsekwentny program profilaktyki pozwolił na radykalne zmniejszenie liczby zachorowań na choroby płuc. W ostatnich latach profil Poradni rozszerzył się o diagnostykę i leczenie nieswoistych chorób zapalnych płuc.

W Poradni wykonywana jest spirometria, badania mikrobiologiczne i immunologiczne.

 

Poradnia Kardiologiczna

Tel: 15 86 70 450 (rejestracja ogólna)

Pielęgniarka: Bożena Goraj

Lekarz: dr Grzegorz Szymkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii

Poradnia Kardiologiczna dysponuje pełnym wyposażeniem do diagnostyki chorób serca. Wykonujemy: ECHOkardiografię, testy wysiłkowe, badanie m. Holtera EKG i m. Holtera ciśnieniową oraz spirometrię.

 

Poradnia Kardiologii Dziecięcej 

Tel: 15 86 70 450 (rejestracja ogólna)

Lekarz: dr Elżbieta Jungiewicz - specjalista pediatrii, specjalista kardiologii dziecięcej.

Unikalna w skali województwa Poradnia Kardiologii Dziecięcej od momentu otwarcia cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów i ich rodziców/ opiekunów. Niemowlęta i dzieci starsze poddawane są badaniom profilaktycznym w celu wykluczenia wad serca. Poradnia ściśle współpracuje z Oddziałem Dziecięcym i Neonatologicznym, zapewniając możliwość poszerzenia diagnostyki. 

 

Poradnia Medycyny Pracy

Tel: 15 86 70 450 (rejestracja ogólna)

Pielęgniarka: Dorota Hynek

Lekarz: dr Monika Domagała - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy

 

Poradnia Neurologiczna

Tel: 15 86 70 450 (rejestracja ogólna)

Lekarze:

dr Elżbieta Dorobek - specjalista neurolog

dr Ewa Cicierska-Trytko - specjalista Ist anestezjologii, specjalista Ist neurologii, specjalista rehabilitacji

Poradnia Neurologiczna specjalizuje się w zespołach bólowych kręgosłupa. Dysponuje diagnostyką obrazową w postaci badań rtg, tomografii komputerowej, oceny potencjałów mięśniowych (EMG). Ze względu na dużą liczbę pacjentów terminy oczekiwania są nieco dłuższe niż w innych poradniach.

 

Poradnia Okulistyczna

Tel: 15 86 70 450 (rejestracja ogólna)

Lekarz: dr Krystyna Nowak - specjalista w zakresie okulistyki

Podstawy zakres usług obejmuje badanie ostrości wzroku, dna oka, ciśnienia w komorach gałki ocznej, dobór szkieł korekcyjnych. W Poradni wykonuje się zabiegi usuwania drobnych ciał obcych.

Poradnia przeprowadza okresowe badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy

 

Poradnia Ortopedyczna

Tel: 15 86 70 451

Pielęgniarki: Jolanta Stańczak, Dorota Hynek

Lekarze:

dr Kazimierz Zając - specjalista Ist. chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

dr Janusz Pęczkowski - specjalista Ist. ortopedii i traumatologii

Zapotrzebowanie na świadczenia w Poradni Ortopedycznej stale wzrasta. Region rolniczy województwa świętokrzyskiego charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem urazów kości i tkanek miękkich w kraju. Poradnia Ortopedyczna zapewnia diagnostykę i leczenie schorzeń narządu ruchu. Wczesne i właściwe leczenie umożliwia szybki powrót do sprawności fizycznej i ogranicza ryzyko kalectwa. W gabinecie zabiegowym zakładane są opatrunki gipsowe, prowadzone próby nastawienia zamkniętego zwichniętych stawów oraz szycie ścięgien.