2018-07-03 13:01:19

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

 

Nie wyrażamy zgody na przechowanie dokumentacji medycznej pacjentów w wyznaczonym miejscu w Szpitalu w Pszczynie!!! - taką odpowiedź otrzymała od starostwa spółka Centrum Dializa, która do 30 czerwca była dzierżawcą Powiatowego Szpitala w Pszczynie.
 
Nie cichną pretensje pacjentów, którzy zostali pozbawieni wglądu do własnych historii chorób, przekazanych skierowań na leczenie oraz całej dokumentacji medycznej, zgromadzonej w trakcie leczenia w Powiatowym Szpitalu w Pszczynie.
 
Spółka Centrum Dializa sp. z o. o. Informuje, że w piśmie z dnia 26 czerwca 2018 r. zwróciła się z prośbą do Starosty Pszczyny, Pawła Sadzy, o możliwość przechowania i udostępnienia powyższej dokumentacji i spotkała się z odmową powiatu. Gdyby Powiat Pszczyński współpracował z Centrum Dializa sp. z o o i nie wprowadzał mieszkańców Pszczyny w błąd informując, że szpital będzie nadal funkcjonował oraz jasno wskazał na możliwość odbioru dokumentacji przed jego zamknięciem, nie byłoby obecnego zamieszania, a pacjenci nie straciliby możliwości utrzymania ciągłości leczenia. Ponieważ NFZ zdecydował o odebraniu kontraktu na prowadzenie szpitala Centrum Dializa sp. z o.o. z dniem 30 czerwca 2018 r i nie przyznał jej żadnemu innemu podmiotowi, szpital zgodnie z decyzją płatnika został zamknięty.
 
Po informacjach od pacjentów były dzierżawca w trybie natychmiastowym podjął próby uzyskania odpowiedniego tytułu do lokalu, w którym niniejsza dokumentacja mogłaby zostać przechowana i przekazana chorym. Obecnie trwają działania mające na celu sprawne przeprowadzenie tej procedury, aczkolwiek trudno będzie uniknąć negatywnych dla pacjentów konsekwencji.
 
Centrum Dializa sp. z o o. wielokrotnie informowała media, mieszkańców i zainteresowanych o zamknięciu placówki z dniem 30 czerwca. Robiliśmy to na wiele sposobów, na przykład wywieszając baner na budynku szpitala o wymiarach 10 x 10 m o treści „Decyzją NFZ Szpital zostanie zamknięty 30 czerwca – brońmy go!”. Natomiast starostwo w Pszczynie systematycznie, przy każdej możliwej sytuacji wprowadzało opinię publiczną zapewniając, iż otrzymają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i dalej bez żadnych przeszkód będą prowadzić szpital. Decyzja Starosty o braku możliwości przechowania dokumentacji pacjentów, stanowi kolejny dowód, iż działania Powiatu mają na celu wyłącznie utrudnienie Spółce Centrum Dializa funkcjonowania na rynku medycznym i jego deklaracje, że najważniejsze jest dobro pacjenta nie mają pokrycia w rzeczywistości.
 
Centrum Dializa Sp. z o.o. zobowiązuje się dopełnić wszelkich formalności związanych z przekazaniem pacjentom ich dokumentacji medycznej, byłoby to jednak łatwiejsze gdyby Spółka uzyskałaby zgodę Powiatu na udostępnienie pomieszczenia w Szpitalu w Pszczynie, co niestety nie jest obecnie możliwe.
 

 

Zarząd Spółki
Centrum Dializa Sp. z o.o.