PRAKTYKI
 
Osoby ubiegający się o możliwość odbycia praktyki zawodowej w Szpitalu - zobowiązani są do złożenia w Poradni Szpitala następujących dokumentów:
 
  • Podania  do Dyrektora Szpitala zaakceptowanego przez Ordynatora Oddziału/ Lekarza Kierującego Oddziałem (w przypadku praktyk pielęgniarskich zaakceptowanego przez Naczelną Pielęgniarkę) lub Kierownika komórki organizacyjnej w której chcieli by odbyć praktyki;
  • Skierowania z uczelni;
  • Programu praktyk;
  • Porozumienia-umowy zawieranego pomiędzy Szpitalem a Uczelnią. Dokument musi być podpisany przez osobę reprezentującą Uczelnię;
  • Potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczeniowej w zakresie NNW, OC oraz ubezpieczenia na profilaktyczne leczenie poekspozycyjne.

Więcej informacji można uzyskać pod nr:

SZPITAL W BIAŁOGARDZIE

TEL: +48 (0) 94 311 37 26

 

SZPITAL W PSZCZYNIE


TEL: +48 (0) 32 210 30 22

 

SZPITAL W ŁASKU

TEL: +48 (0) 43 675 21 92

 

SZPITAL W OPATOWIE

TEL: +48 (0) 15 867 04 00